Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình, kết quả công tác 9 tháng; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Theo đó, là địa bàn tuyến đầu, trung tâm giao thương hàng hoá qua cửa khẩu của cả nước, Thành phố đã chủ động linh hoạt kịch bản và ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch bệnh Covid - 19; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép”; từng bước thực hiện thành công với chủ đề công tác năm: "Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng", tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, với sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

9 tháng năm 2021, cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đã chủ động, dự báo chính xác, tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của địa phương, duy trì nhịp độ tăng trưởng, tạo động lực phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm; cơ bản 10/14 chỉ tiêu đạt tiến độ so Nghị quyết (03 chỉ tiêu đánh giá cuối năm). Một số kết quả nổi bật như duy trì tốt sự thống nhất, đoàn kết, nhất trí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Thường trực Thành ủy - HDNĐ - UBND - UBMTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội Thành phố. Công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với kiện toàn bộ máy nhân sự của Chính quyền từ thành phố đến cơ sở đều cơ bản đạt tín nhiệm cao. Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu KTCK Móng Cái đến năm 2040 và được Tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lập các quy hoạch phân khu theo tiến độ. Việc thực hiện chủ đề công tác năm được quan tâm, kinh tế - xã hội duy trì ổn định, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ; giữ vững thương mại XNK hàng hoá liên thông, tạo động lực tăng trưởng trong khu vực. Phát huy hiệu quả vai trò của người đứng đầu, huy động hệ thống chính trị giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn động kéo dài, tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt trong Nhân dân. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; hoạt động đối ngoại tiếp tục duy trì, góp phần tích cực giữ vững biên giới ổn định. Các nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của  cấp ủy, chính quyền các cấp. Chỉ đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của BCH Đảng bộ Tỉnh, Đề án 25 có bổ sung phù hợp với thực tiễn. Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức thành công kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các kỳ họp theo luật định. Kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ, lãnh đạo thành phố, phòng, ban, ngành, địa phương gắn với nhân sự bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng nắm tình hình tư tưởng nhân dân gắn với giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân. Quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; Bảo đảm quốc phòng an ninh, nắm chắc tình hình tôn giáo, dân tộc, tăng cường công tác đối ngoại.

Bằng các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, hoạt động XNK trên địa bàn ổn định, tiếp tục tăng mạnh so cùng kỳ; Đến 31/8/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2.453,1 triệu USD, đạt 72,4%KH, tăng 25% so với CK; ước 9 tháng đạt 2.793 triệu USD, đạt 82,4%KH, tăng 33,3% so với CK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 9 tháng đạt 5.346,6 tỷ đồng, đạt 68,5% KH, bằng 104,8% CK. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính gắn với thực hiện đồng bộ 3 khâu đột phá chiến lược. Chỉ đạo rà soát lại các thủ tục hành chính để xây dựng quy trình ISO; số hồ sơ giải quyết tại Trung tâm Hành chính công Thành phố đúng và trước hạn đạt 48.880/49150 hồ sơ (đạt 99,45%); thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được 9.612 hồ sơ, bằng 141,2% CK. Từng bước triển khai, đưa các hợp phần của Thành phố Thông minh vào ứng dụng. Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tổng diện tích gieo trồng đạt 5.462,7ha, đạt 102,1%KH, bằng 103,5% so với CK; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 2.173,3 ha, đạt 102,7% KH, bằng 128,1% CK, diện tích rừng trồng tập trung đạt 476,95 ha, đạt 159% KH, bằng 136,3%CK. Giữ vững 100% xã đạt chuẩn NTM; xã Vạn Ninh, Bắc Sơn đã được công nhận đạt xã Nông thôn mới nâng cao; xã Vạn Ninh đang hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định của Tỉnh xét xã NTM kiểu mẫu năm 2020. Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch, dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (đạt chỉ tiêu NQ). Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt, tỷ lệ nước thải tại khu công nghiệp được xử lý, chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100% (đạt chỉ tiêu NQ). Triển khai xây dựng Đề án 3 xã lên phường, qua đánh giá sơ bộ, đến nay xã Hải Xuân đạt 10/17 tiêu chí, Hải Tiến đạt 09/17 tiêu chí, Hải Đông đạt 11/17 tiêu chí.

Chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đôn đốc thu nợ đọng tiền sử dụng đất; rà soát việc triển khai các biện pháp về tăng cường quản lý thuế, thu ngân sách trên địa bàn Thành phố. Tổng thu NSNN (tính đến 12/9/2021) đạt 1.718,8 tỷ đồng, bằng 100% CK; ước thực hiện đến 30/9 đạt 1.925,879 tỷ đồng, bằng 106,1% CK. Tổng chi NSNN đạt 588,9 tỷ đồng; ước 9 tháng đạt 716,385 tỷ đồng, đạt 59,4% DT và tăng 13,3% CK.

Thành phố tổ chức sơ kết đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hướng dẫn xây dựng mô hình tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2025. Công tác tổ chức, cán bộ được làm tốt; kết nạp đảng viên mới đạt 51/125 đồng chí dự kiến 9 tháng kết nạp được 75/125 đảng viên, đạt 60% KH, trao tặng Huy hiệu đảng cho 60 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chú trọng tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH: Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CT - XH cấp huyện”.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tổ chức 123 giải thể thao và Đại hội TDTT cấp cơ sở; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp Quốc gia di tích đền Xã Tắc, Lễ hội đình Trà Cổ, đình Bình Ngọc; bảo tồn, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa, ưu tiên hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp Quốc gia Khu di tích lịch sử Pò Hèn và đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Thực hiện tốt công tác giáo dục và an sinh xã hội, Tập trung triển khai tốt các giải pháp giảm nghèo bền vững, giảm 03/28 hộ nghèo, 20/181 hộ cận nghèo, không có hộ tái nghèo hoặc phát sinh hộ nghèo mới, duy trì kết quả không còn hộ nghèo (trừ các hộ thuộc diện bảo trợ xã hội). Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước 9 tháng đạt 75,9%, tạo việc làm mới cho 1.500 lao động (đạt 41,6% KH).

Các đồng chí lãnh đạo phát biểu tại hội nghị 

Tại hội nghị, đã có 13 ý kiến của các đại biểu tham gia tại hội nghị về các vấn đề công tác trọng tâm trong 9 tháng năm 2021, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy cũng đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới về kiện toàn Ban chỉ đạo, thông báo phân công nhiệm vụ cũng như Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 Thành phố; Cho ý kiến về Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết, Đề án, Chương trình hành động Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy, BCH Thành phố ....và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu kết luận hội nghị 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Thành phố, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã phát biểu ghi nhận những kết quả mà Thành phố đã đạt được trong 9 tháng qua, đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác đã đề ra; Đồng chí BÍ thư Thành ủy Móng Cái có ý kiến chỉ đạo theo 6 nội dung công tác trọng tâm cần thực hiện có hiệu quả trong 3 tháng cuối năm 2021 đó là thực hiện đẩy nhanh các dự án cũng như các quy hoạch tạo tiền đề cho Thành phố phát triển; Tập trung thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid - 19 cho nhân dân an toàn theo đúng tiến độ và kế hoạch tỉnh, thành phố đã đề ra đảm bảo vùng xanh an toàn; Tập trung cao điểm cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án cũng như tập trung cao độ cho kịch bản thu ngân sách nhà nước, quyết tâm hoàn thành tiến độ và kế hoạch thu chi ngân sách nhà nước, rà soát kỹ lưỡng các kịch bản và các dự án trên địa bàn có giải pháp mạnh hơn trong triển khai và thực hiện dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các dự án động lực; Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về công tác xây dựng Đảng, kiên trì vận động nhân dân đồng thuận và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2021, chú trọng tới công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác cán bộ; Tập trung tháo gỡ thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quan tâm tới công tác xóa hộ nghèo theo tiêu chí mới và an sinh xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm, làm tốt công tác đối ngoại. Đảm bảo AN - QP giữ vững chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia với quyết tâm giữ vững "vùng xanh" an toàn nhằm hoàn thành thắng lợi toàn diện “ Mục tiêu kép’ vừa phòng chống dịch Covid - 19 vừa phát triển KT - XH trên địa bàn../.


Tin cùng chuyên mục

Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy Móng Cái

Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy Móng Cái

Ngày 24/9/2021,Thường trực Thành ủy tổ chức giao ban thường kỳ để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì.

Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021

Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021

Ngày 24/9, Tại Ban chỉ huy quân sự TP Móng Cái, Khối thi đua Ban chỉ huy quân sự các thị xã, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng (PTTĐQT) năm 2021 và bàn giao ...

Phát huy hiệu quả việc sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế; nguồn xã hội hoá trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Phát huy hiệu quả việc sử dụng vật tư, trang ...

Ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đầu năm 2020, xác định là địa bàn tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, TP Móng Cái đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp cấp ...

Các tiểu thương đã di chuyển vào chợ Hải Đông (mới)

Các tiểu thương đã di chuyển vào chợ Hải Đông ...

Trong 2 ngày 21 và 22/9/2021, các tiểu thương từ chợ cũ km 12 đã di chuyển vào Chợ Hải Đông (mới), thực hiện nghiêm túc yêu cầu chấm dứt các hoạt động mua bán kinh doanh tại chợ Km12 cũ. ...

Tiếp xúc, đối thoại vận động hộ dân bàn giao mặt bằng dự án

Tiếp xúc, đối thoại vận động hộ dân bàn giao mặt ...

Ngày 22/9, tại Trụ sở tiếp công dân phường Hải Hòa, Ban chưỡng chế giải phóng mặt bằng Thành phố Móng Cái tổ chức buổi tiếp xúc đối thoại, vận động hộ dân nhận phương án, nhận tiền và bàn ...

Thông suốt, hiệu quả các dịch vụ hành chính  phục vụ nhân dân

Thông suốt, hiệu quả các dịch vụ hành chính phục ...

9 tháng năm 2021, Trung tâm hành chính công thành phố Móng Cái thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân, thông suốt, giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các thủ tục hành chính trong ...

TP Móng Cái sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với hàng hóa và phương tiện đến từ vùng dịch

TP Móng Cái sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus ...

Từ ngày 22/9/2021, TP Móng Cái sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR (mẫu gộp) đối với hàng hóa và phương tiện đến từ vùng dịch vận chuyển hàng hóa ...

Trao tặng quà Trung thu và tiền đỡ đầu 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng quà Trung thu và tiền đỡ đầu 3 trẻ em ...

Chiều ngày 21/9, Ban chỉ huy quân sự TP Móng Cái đã trao tặng quà Trung thu và tiền đỡ đầu 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hòa Lạc, TP Móng Cái.

Họp bàn, thống nhất đề xuất đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố năm 2021

Họp bàn, thống nhất đề xuất đặt tên đường, tên ...

Ngày 21/9, UBND TP Móng Cái tổ chức Hội nghị Họp bàn, thống nhất đề xuất đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - ...

Trao tiền hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh cho lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Trạm KSLH Km15-Bến tàu Dân Tiến

Trao tiền hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh cho lực ...

Chiều 20/9, đồng chí Dương Thị Huệ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố và đồng chí Đỗ Viết Mạnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thành phố đã đến thăm, động viên và ...