Thông báo địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (sau đây gọi tắt là Luật Bầu cử);

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo về địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Hồ sơ ứng cử

a) Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 nộp các thành phần hồ sơ sau:

(1) Đơn ứng cử (đại biểu Quốc hội mẫu số 01/HĐBC-QH; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh mẫu số 06/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG;

(2) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú (đại biểu Quốc hội mẫu số 02/HĐBC-QH; đại biểu Hội đồng nhân dân mẫu số 07/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG);

(3) Tiểu sử tóm tắt (đại biểu Quốc hội mẫu số 03/HĐBC-QH; đại biểu Hội đồng nhân dân mẫu số 08/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG).

(4) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (đại biểu Quốc hội mẫu số 04/HĐBC-QH; đại biểu Hội đồng nhân dân mẫu số 09/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG).

(5) Ba ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt), ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; Trong Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử được dán đúng vị trí quy định, đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

b) Người ứng cử thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong hồ sơ theo hướng dẫn kèm theo các mẫu số từ 01 đến 04/HĐBC-QH (đối với đại biểu Quốc hội) và mẫu số từ 06 đến 09/HĐBC-HĐND (đối với đại biểu Hội đồng nhân dân) ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG. Việc kê khai có thể bằng viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đảm bảo đúng mẫu ban hành; người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Người ứng cử liên hệ Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh (qua Sở Nội vụ) để nhận mẫu hồ sơ ứng cử hoặc tải các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, Trang thông tin Báo Quảng Ninh điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn.

c) Người ứng cử phải tự mình nộp hồ sơ ứng cử, trường hợp ủy nhiệm cho đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị của người ứng cử thì người được ủy nhiệm phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

2. Nộp hồ sơ ứng cử

a) Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như sau:

(1) Người ứng cử đại biểu Quốc hội

- Người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử nộp 02 (hai) bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng bầu cử Quốc gia (qua Tổ giúp việc Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử Quốc gia, địa chỉ: Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

- Người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp 02 (hai) bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ - Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh).

(2) Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp 01 (một) bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh (qua Sở Nội vụ)

b) Một số nội dung cần lưu ý

- Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ, nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng nhân dân ở một cấp.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban bầu cử tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử, trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 14/3/2021. Riêng hai ngày nghỉ (thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021) Ủy ban bầu cử tỉnh vẫn tiếp nhận hồ sơ ứng cử.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh (Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh).

- Địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.833.143/0964.413.486.

- Số fax: 02033.836.911.

- Email: phongxdcq@gmail.com.

Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.


Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử

Đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử

Với mục tiêu tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự, y tế trong thời gian trước, trong và sau bầu cử, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch với nhiều phương án cụ ...

Ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội số 3 họp phiên thứ nhất

Ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội số 3 họp phiên thứ ...

Ngày 6/4, tại huyện Tiên Yên, Ban Bầu cử ĐBQH số 3 tỉnh Quảng Ninh tiến hành họp phiên thứ nhất nhằm thông qua một số nội dung về công tác bầu cử. Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Trưởng ...

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 3

Ủy ban Bầu cử tỉnh họp phiên thứ 3

Ngày 5/4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh họp phiên thứ 3 để triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương ...

Sáng nay (24/3), khai mạc Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khoá XIII

Sáng nay (24/3), khai mạc Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh ...

Kỳ họp thứ 23 - kỳ họp cuối cùng nhiệm kỳ HĐND tỉnh khoá XIII chính thức khai mạc vào sáng nay, 24/3 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long).

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ...

Ngày 23/3, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV ...

Quảng Ninh được tặng Huân chương Lao Động hạng Ba vì những thành tích trong công tác CCHC

Quảng Ninh được tặng Huân chương Lao Động hạng Ba ...

Chiều 18/3, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC ...

Sẵn sàng cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Sẵn sàng cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Quảng Ninh đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng kế hoạch. Đến nay, Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã hoàn ...

Bàn giao 316 hồ sơ người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh

Bàn giao 316 hồ sơ người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh

Chiều 15/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm ...

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc ...

Ngày 10/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 30/UBBC về việc nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ 11/3, Quảng Ninh mở lại các hoạt động du lịch, cơ sở kinh doanh có điều kiện...

Từ 11/3, Quảng Ninh mở lại các hoạt động du lịch, ...

Chiều 10/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác tuần và quyết định một số nội dung quan trọng về phòng, chống dịch Covid-19